Eğitimde Manevi İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sen.

Vizyonumuz-Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Kamu görevlisi meslektaşlarımızın ülkemizin ve milletimizin geleceğine aktif ve etkin rol oynayacağı projeler ışığında, adil bir dünya düzeninin kurulmasında odak rol üstlenecek 

Güçlü ve lider ülke Türkiye için etkin çalışmalar yapacak marka değeri olan bir sendikacılık anlayışı.

Bizler, sendika için memur değil, memur için sendika anlayışıyla üyelerinin haklarını koruyacak ve elde edilen gelirle yine üyelerine hizmet sunacak bir sendika yapısını Türkiye sendikacılık hareketine hediye etmek istiyoruz. Eğitim Mil-Sen ailesine beklenen güzel hizmetleri üretirken, aynı zamanda diğer sendikaları da güzel hizmet üretme yarışına davet edeceğiz. Mevcut sendikalar ile bizlerin mücadelesi ancak hayırda ve hizmette yarışmak olarak değerlendirilmelidir.

MİSYONUMUZ

Üyelerimizin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını önceleyen, istisnasız her üyemizin çağdaş yaşam standartlarına kavuştuğu, insan hakları çerçevesinde millet iradesinin üstünde hiçbir beşeri gücün olmadığı, inanç ve düşünce özgürlüğünün korunma altında olduğu, hukukun üstünlüğünün ilke edildiği, katılımcı demokrasinin kalıcı olarak yerleştiği bir rol model oluşturmak.

RSS
YouTube
Instagram