Eğitimde Manevi İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sen.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Görüş ve Önerilerimiz

Genelbaşkan Yardımcımız Sayın Celalettin ÇINAR Bey “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Görüş ve Önerilerimiz” ile ilgili sendikamızın görüşlerini Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu toplantıda dile getirme imkanı bulmuştur.

Bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir dönemde hazırlanan öğrencilere bilgi yüklemeyi temel hedef sayan bir müfredattan bütüncül bir eğitim sistemine geçildiğini gördük .

Yeni model ile;

Öğrencilere bilgi yüklemenin yanında beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesillerin hedeflendiğini gördük. Bu kapsamda;  Yeni müfredatta, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören “bütüncül eğitim yaklaşımı” modelini yerinde buluyoruz.

Ders bazında müfredatları incelediğimizde;

Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında öğrencilerin alan becerisi kazanması yönünde çalışmalar yapıldığını tespit ettik.

Tespitlerimiz şu şekildedir:

Türkçe Dersinde: Türkçeyi güzel kullanma ve bunun yanında yeni beceriler kazandırılması.

Matematik Dersinde: Problem çözme, mantıksal düşünme, zamanı algılama ve yeni beceriler kazandırılması.

Tarih Dersinde: Kanıta dayalı sorgulama ve araştırma, tarihsel empati, değişim ve sürekliliği algılama, ve yeni beceriler kazandırılması.

Diğer ders içerikleri incelendiğinde:

Sosyal katılım, girişimcilik, mekânsal düşünme, coğrafi sorgulama, coğrafi gözlem, harita, tablo, grafik, şekil ve diyagram, mantıksal muhakeme, felsefi sorgulama, eleştirel sosyolojik düşünme, tarihsel sorun analizi ve karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu gözlemledik.

Bu becerilerin kazanmasına yönelik atölyelerin kurulacağını müşahede ettik.

Bunların yanında ayrıca;

 Duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, dürüstlük, aile bütünlüğü ve özgürlük değerlerinin programlar içinde işlenmesiyle içsel ahenge sahip “huzurlu insan”, “huzurlu aile ve toplum” hedeflendiğini gördük.

Sendika olarak, önce ahlak ve maneviyat sloganı ile yola çıkan sendikamızın yeni müfredatla istenilen donanıma sahip ahlaken iyi yetişmiş  bir insan, iyi bir meslek erbabı,  ve iyi bir vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bilgi yükünden hafiflemiş araştırmayı ve sorgulamayı hedefe koyan beceri temelli “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini” desteklediğimizi belirtmek isterim.

Ancak bu konudaki tek endişemiz uygulama noktasındaki kararlı duruş ve takip noktasında bir aciziyete sebebiyet verilmesidir.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
YouTube
Instagram