Eğitimde Manevi İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sen.

Nöbet Ücretleri Hakkında isteğimizi MEB’na ilettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan “Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”başlıklı kısmındaki “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti”başlıklı 21. maddesi; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca haftada birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenler mağdur olmakta, ikici nöbet görevleri için ücret alamamaktadırlar.

Okullarda tutulan nöbet görevlerinde tüm idareci ve öğretmenlere 6 saat ek ders ücreti verilmesini ve birden fazla tutulan nöbet görevi için de ayrı ayrı ek ders verilmesini talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 Kasım KILIÇ

 Genel Başkan

 

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
YouTube
Instagram